Добре дошли във www.babaznae.bg!

Платформата www.babaznae.bg  е онлайн пазар и също така предоставя възможност да запознае лично купувача с предлаганата храна, занаятчийска стока и козметика на производителя. Платформата www.babaznae.bg подкрепя българския малък и среден производител, стимулирайки местното и сезонно хранене. Цената е справедливо определена директно от производителя без допълнителни надценки. www.babaznae.bg e собственост на „Кедеви“ ЕООД (наричано в тези условия “ние”, “нас” или “ www.babaznae.bg”). Ние сме еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговския регистър на Република България с ЕИК 206130084, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Гечкенли“ № 3.

Настоящите Общи условия, заедно с Условията за защита на личните данни и Условията за използване на “бисквитки” (заедно наричани “Условията”) регламентират условията за достъп и използване на сайта на  www.babaznae.bg.  Този сайт  www.babaznae.bg притежава и/или управлява и Ви предоставя информация и съдържание за ползване, както е свалено, предоставено или препратено от www.babaznae.bg, а също и приложения, предлагани от www.babaznae.bg във връзка с предлаганите услуги.

Като се съгласявате с настоящите Общи условия и като използвате Услугите, Вие се задължавате да спазвате тези Условия.

 1. ИЗПОЛЗВАНИ ТЕРМИНИ

1.1.  При използването им в тези Общи условия  с главна буква, посочените по-долу термини и изрази ще имат следното значение:

Производителя“ означава ферми производители на храни, напитки, също така занаятчийски стоки и  натурални козметики предлагани чрез Платформата www.babaznae.bg  за продажба на Потребителя.

Потребител“ означава всяко лице което е закупило Продукти и/или услуги от Платформата www.babaznae.bg . В тази Условия, Потребителят е наричан още „Вие“ и „Вас“ и всяка препратка към „Вие“ и „Вас“ се счита за препратка към Потребителя.

Продукти“ означава стоките, продуктите и услугите, предлагани от Производителя за продажба чрез онлайн платформата на www.babaznae.bg.

Платформата“ означава онлайн платформа, опериране от „Кедеви“ ЕООД на следния домейн: www.babaznae.bg.

Услуги“ означава предлаганите от www.babaznae.bg услуги на Потребителите, посечени в параграф 2.1 по-долу.

 1.  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1.  Платформата на www.babaznae.bg предоставя на своите Потребители следните услуги:

(a) достъп до съдържанието, публикувано на Платформата и www.babaznae.bg, включително информация относно Производителите на www.babaznae.bg и предлаганите от тях Продукти;

(b) възможност за сключване на договор от разстояние за покупка на Продукти .

(c) възможност за доставка на закупените Продукти до посочен от Вас адрес и начин описан в точка 6. Доставка ;

(d) възможност за публикуване мнения и рецензии относно Производителите и предлаганите от тях Продукти,

(e) всякакви други услуги, които периодично могат да бъдат предлагани от www.babaznae.bg.

2.2. Услугите, предоставяни от www.babaznae.bg постоянно се развиват и естеството на предлаганите от www.babaznae.bg услуги подлежи на промяна от време на време, без предварително уведомление. В допълнение, www.babaznae.bg си запазва правото да спре (временно или постоянно) предлагането на някоя или всички Услуги, на Вас и/или на Потребителите като цяло, включително и без необходимост от предварително уведомление. www.babaznae.bg има право да наложи ограничение във възможностите за използване и/или съхранение на информация по свое усмотрение по всяко време и без предварително уведомление или каквото и да е задължение към Вас.

2.3.  Вие можете да използвате Услугите, ако имате навършени 18 години. Ние не рекламираме и не предлагаме продукти на непълнолетни лица. Имате право да закупувате Продукти през Платформата на www.babaznae.bg, само ако сте пълнолетен.

2.4.  Всеки Потребител има право да използва Услугите единствено при спазване на настоящите Условия и в съответствие с приложимото законодателство..

 1. ДОСТЪП ДО УСЛУГИ

3.1.  Достъпът и предоставянето на Услугите се определя едностранно от www.babaznae.bg. Собствениците на Платформата www.babaznae.bg си запазва правото, по всяко време, да спре временно или да преустанови предоставянето на някоя или всички Услуги или да измени тяхното съдържание. Собствениците на Платформата www.babaznae.bg не носи отговорност ако някоя Услуга или Продукт не е достъпна, по което и да е време.

3.2. Собствениците на Платформата www.babaznae.bg си запазва правото, по своя преценка, да ограничи достъпа на определени Потребители до определени Услуги.

3.3. Потребителят сам е отговорен за начина, по който ще си осигури достъп до Услугите и е запознат с Общи условия, които трябва да ги спазва.

3.4. С приемането на настоящите Общи условия, Вие изрично се съгласявате, че получавате достъп до Платформата и останалите Услуги във вида в който са. Собствениците на Платформата www.babaznae.bg нямат задължение и не поемат каквато и да е отговорност относно функционалността, завършеността, продължителността, достъпността или другите характеристики на Платформата.

3.5. Достъпът Ви до Услугите и по-специално до Платформата е на Ваш риск и Собствениците на Платформата www.babaznae.bg не носят отговорност за повреди във вашата компютърна система, загуба на съдържание или други вреди, резултат от използването на Платформата.

3.6. Собствениците на Платформата www.babaznae.bg не носят отговорност за каквито и да било вреди, причинени на Потребителя във връзка със съдържанието, изгледа или качеството на всички други интернет страници, достъпни чрез интернет връзки/препратки, които са предоставени или на Платформата, или в съобщение, изпратено до електронната поща на Потребител.

 1. ЗАКУПУВАНЕ НА ПРОДУКТИ ПРЕЗ ПЛАТФОРМАТА WWW.BABAZNAE.BG

4.1. www.babaznae.bg е онлайн Платформа (пазар), която осигурява възможност да запознае лично купувача с производителя на неговата храна, занаятчийска стока и козметика. (наричани Производители). Да предлагат асортимент от произвеждани или предлагани от тях Продукти и Услуги, както и възможност закупените през Платформата Продукти да бъдат доставени до Вашия адрес или до друга избрана от Вас локация. През Платформата www.babaznae.bg Вие закупувате директно Продукти или Услуги от съответния Производител лично като (Потребители от Производител). Платформата www.babaznae.bg не приема плащания от Потребителите директно за закупените стоки от Платформата. Заплащането на избраните  стоки от Потребителите на Платформата www.babaznae.bg става след доставяне от Производителите чрез изброените методи на доставка тип наложен платеж: с куриерски фирми Спиди и Еконт, доставка от Производител и получаване на място. След приключване на поръчката  с избраните продукти от Потребителя се изпраща автоматично от Платформата www.babaznae.bg на посочената от Потребителя електронна поща (имейл) в който е написано какви стоки са закупени на каква стойност и колко се заплаща за доставка. Заплащането на избраните стоки от Потребителя в Платформата www.babaznae.bg, както и цената на доставката (ако има такава) се заплаща по-отделно  към всеки Производител от Потребителя. Избраните стоки от Потребителя ще бъдат получени  от различните Производители по-различно време и по различен метод на доставка спрямо направения избор от него.

4.2.  За да направите поръчка през Платформата www.babaznae.bg е необходимо да отворите страницата www.babaznae.bg, Категории или Региони  където можете да изберете Продукти или Услуги, които желаете да поръчате и да ги добавите в своята кошница. След като си изберете Производител и съответно Продукти от неговия профил ще трябва да  избере количество и да натисне зеления бутон КУПИ.  След като преминете към символа кошница на екрана горе в дясно ще видите вашите избрани Продукти от различните Производители. Срещу всеки Производител стои избраните Продукти от вас също така сумата за плащане и  метода на доставка. Методите на доставка са няколко вида и различни за всеки Производител. Методите са с куриерски фирми Спиди и Еконт, доставка от Производител и получаване на място. Всеки Производител решава сам за себе си какви методи на доставка да предложи в профила си на Потребителя. В долната част на екрана  Потребителя трябва да натисне бутона Приключване На Поръчката.

4.3. Преди да потвърдите поръчката си можете да я проверите за грешки. Платформата автоматично ще ви пренасочи към страницата за попълване на вашите лични данни за направените от вас поръчки и доставки. Поръчката за покупка и доставка ще се счита за подадена когато всички полета със символ звездичка (*) са попълнени коректно от Потребителя. Следва да приемете общите условия, които са ви предложени от собствениците на Платформата www.babaznae.bg . В случай че не приемете  Общите условия, които са ви предложени от собствениците на Платформата www.babaznae.bg Вие  не можете да осъществите покупки чрез платформата  www.babaznae.bg .

При натискане на бутона Поръчване, Потребителя приключва своята поръчка успешно. След като поръчката бъде приета тя не може да бъде отменена от Вас, освен в случаите, посочени в член 8. по-долу.

4.4. Всички направени поръчки подлежат на одобрение от страна на нашите Производители. Направената поръчка не е обвързваща за Производителите и те имат правото да не я приемат, без да е необходимо да посочват причина за това. Собствениците на Платформата www.babaznae.bg не носи отговорност в случай, че дадена поръчка не е приета от Производителя и не е задължен да осигури приемането на всяка поръчка, но може да съдейства на Потребителя за изясняване на причините за отказ.

4.5. След като направите поръчка, ще получите имейл потвърждаващ направената поръчка на имейл адреса, предоставен в попълнените от Потребителя лични данни . В този имейл се съдържа референтен номер на поръчката и детайли за поръчаните Продукти  и Услуги както и вида, място и цената (ако има такава) на доставка от всеки Производител поотделно. Това потвърждение означава, че поръчката е била приета и сте сключили валиден договор за покупко-продажба със съответния Производител. Договорът се счита сключен от момента на подаване на Вашата поръчка.

4.6.  Предлаганите Продукти е възможно да не бъдат налични. Производителите могат да ограничат доставените количества (специално за продукти на промоция) по свое усмотрение, ако преценят, че поръчаното количество застрашава наличността за други потребители. В случай, че даден поръчан продукт не може да бъде доставен, ние ще Ви съдействаме като се свържем с нашия Производител и с Вас, за Ви предложим замяна с друг продукт на същия или друг Производител. В случай, че не желаете заместването на поръчаните от Вас продукти вие имате правото да се откажете от Поръчката само от този Производител, който не може да достави неговите продукти от вашата поръчка.

4.7.  Собствениците на Платформата www.babaznae.bg не носят отговорност за качеството, вида, опаковка, трайността на продуктите и каквито и да било други дефекти на Стоки и Услуги предлагани в Платформата от Производителите. За направената поръчка от Потребителите и съответно рекламации собствениците на Платформата www.babaznae.bg могат само да съдействат на Потребителите с контакт към Производителите в платформата.

 1. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

5.1. Всички цени са  в български лева на Продуктите и Услугите  обявени в сайта www.babaznae.bg и  включват ДДС (доколкото е приложим), както и всички други данъци и такси, предвидени в приложимото законодателство. Цените на Продуктите и цената за доставка се посочват отделно.

5.2. Платформата www.babaznae.bg не приема плащания от Потребителите директно за закупените стоки от Платформата. Заплащането на избраните  стоки от Потребителите на Платформата www.babaznae.bg става след доставяне от Производителите чрез изброените методи на доставка тип наложен платеж: с куриерски фирми Спиди и Еконт, доставка от Производител и получаване на място.

5.3.Собствениците на Платформата www.babaznae.bg не носят отговорност по какъвто и да е начин за заплащането на закупените стоки от Потребителя в Платформата www.babaznae.bg понеже плащанията не минават през собствениците на Платформата. Плащането се извършва директно между Потребител и Производител след доставяне на Продукти  и Услуги от Платформата www.babaznae.bg . Потребителя заплаща на всеки от Производителите по-отделно за направените си поръчки и доставки с тип наложен платеж (куриерски фирми Еконт или Спиди), на ръка или с карта (ако Производителя разполага с такъв метод на разплащане)  лично на Производителя след доставка на поръчаните стоки.                   

5.4. Собствениците на Платформата www.babaznae.bg могат да съдействат на Потребителя с контакти на Производителя ако Потребителя не е доволен от продуктите или иска да върне стоки закупени в Платформата www.babaznae.bg .

 1. ДОСТАВКА

6.1. Поръчаните от Вас продукти  от Платформата www.babaznae.bg ще Ви бъдат доставени по-отделно от Производителите. Така ако Потребителя е поръчал от различни Производители ще заплати за доставка и за стоките на всеки Производител поотделно и спрямо избрания метод на доставка. Методите на доставка са тип наложен платеж: с куриерски фирми Спиди и Еконт, доставка от Производител и получаване на място.

6.2.  Първия начин на доставка е с куриерски фирми Спиди и Еконт на посочения от Вас адрес или до офиси на спедиторите за получаване. Заплаща се като наложен платеж. Доставката се изчислява на килограм и цената е посочена в таблица  6.9. Поради настоящите обстоятелства свързани с цените на горивата, стойностите на доставките с Еконт или Спиди могат да варират +/- 10% спрямо посочените в момента на поръчка. Някой направени поръчки (зави от производителя по-отделно) в Платформата www.babaznae.bg с куриерски фирми Спиди и Еконт до офис над 49,00 лв. се изпълняват безплатно от Производителите.

6.3. Доставка от производител до адрес  или работно място, ако има такава се показва в профила на всеки производител по-отделно. Това означава, че Потребителя ще получи поръчаните стоки от Платформата www.babaznae.bg от Производителя. Така ако Потребителя е поръчал от различни Производители ще заплати за доставка и за стоките на всеки Производител по-отделно. Този метод на доставка може да се изпълнява от Производителите (ако се показва в неговия профил) до адрес или посочено място. При подаване на поръката вие подавате адрес и телефон и имейл. Производителя ще се свърже с Вас за да уточни дата, място и час за доставка. Заплащането на направената от Потребителя  доставката е на ръка или с карта (ако Производителя разполага с такъв метод на разплащане) лично на Производителя, след доставка на поръчаните стоки. При направена поръчка от всеки профил на Производител в  Платформата www.babaznae.bg над 49,00 лв. (зави от производителя по-отделно)се изпълняват безплатно от Производителя.

6.4. Безплатно получаване от място, ако има такава се показва в профила на всеки производител поотделно. Това означава, че Потребителя ще получи поръчаните стоки от Платформата www.babaznae.bg само от Производителя  на който е профила и направените покупки от него на посочено място например: пазар, магазин ,офис или от мястото на производството лично . При тази доставка Производителя ще се свърже с Вас, за да уточни дата, място и час за получаване. Този метод на доставка е безплатен за Потребителя. Заплаща се стойността на направената поръчка на профила на всеки Производител  в Платформата www.babaznae.bg  поотделно (ако се показва в неговия профил). Заплащането на направената от Потребителя  поръчка е на ръка или с карта (ако Производителя разполага с такъв метод на разплащане)  лично на Производителя.

6.5. Всички рискове за поръчаното (включително риск от загуба или нарушаване на продуктите) се поемат от Вас от момента на доставка до Вашия адрес или избраното от Вас Място за получаване.

6.6. Ако доставката на Вашата поръчка бъде забавена по причина, извън нашия контрол (например недостиг на продукция), собствениците на Платформата www.babaznae.bg не поемат отговорност за тези забавяния и евентуално на не извършени доставки.

6.7. Собствениците на Платформата www.babaznae.bg не носят отговорност за каквито и да било вреди, причинени на Потребителя във връзка с доставка, съдържанието, качество, годност, опаковка и каквото и било друго доставено от Производителите.

6.8.  Собствениците на Платформата www.babaznae.bg могат да съдействат на Потребителя с осъществяване на контакт със Производителя ако Потребителя не е доволен от продуктите, доставка или иска да върне стоки закупени в Платформата www.babaznae.bg .

6.9.  Таблица за доставки

Поради настоящите обстоятелства свързани с цените на горивата, стойностите на доставките с Еконт или Спиди могат да варират +/- 10% спрямо посочените в момента на поръчка.

 1. ПРАВО НА ОТКАЗ. РЕКЛАМАЦИИ

7.1. Моля, имайте предвид, че нямате право да се откажете от покупка направена в Платформата www.babaznae.bg на храни и хранителни продукти, които са с кратък срок на годност или нетрайни, отворени или използвани козметики и продукти които са ползвани или с нарушен търговска опаковка. Можете да се откажете от своята поръчка направена в Платформата www.babaznae.bg  ако са ви доставени от Производителя грешни, повредени или с изтекла годност, което се установява в момента на получаване на доставката и това става за сметка на Производителя. Рекламации за грешни или повредени продукти, могат да бъдат направени единствено в рамките на деня на получаване на доставката. Връщането на стоките става директно от Ползвателя чрез куриерските фирми или директно на Производителя и за негова сметка. Всички Производители в Платформата www.babaznae.bg са подписали съгласие в договорните си отношения с собствениците на Платформата www.babaznae.bg за  ПРАВО НА ОТКАЗ. РЕКЛАМАЦИИ и при неизпълнение ще бъдат  предупредени, че не изпълняват договорните си задължения и съответно отстранени от Платформата.

7.2. За всички останали продукти Вие имате право да се откажете от направената покупка в срок от 14 календарни дни след доставката им, но в този случай разходите за доставката обратно към Производителя са за ваша сметка. Платеното от Вас за доставка при получаването(ако има такава) и поръчаните продукти, ще бъде възстановено от дадения Производител  напълно, след като получим всички продукти, предмет на покупката (не само част от тях) обратно на адреса. Моля, имайте предвид, че плащането за продуктите и доставките направени от Платформата www.babaznae.bg  ще трябва да бъде възстановено от Производителя на стойност на вашата поръчка от него. Възстановяването на направеното от Вас плащане ще бъде извършено в момента на получаване обратно от Производителя. Ваша отговорност е да положите добра грижа за Продуктите и да ги върнете на Производителя във вида, в който сте ги закупили. Всички Производители в Платформата www.babaznae.bg са подписали съгласие в договорните си отношения с собствениците на Платформата www.babaznae.bg за  ПРАВО НА ОТКАЗ. РЕКЛАМАЦИИ и при неизпълнение ще бъдат от тях предупредени, че не изпълняват договорните си задължения и съответно отстранени от Платформата.

7.3. Рекламации за грешка при доставените продукти или относно качеството на доставените продукти направени в Платформата www.babaznae.bg  се приемат единствено чрез формата за контакти или по електронна поща на адрес office@babaznae.bg . Собствениците на Платформата www.babaznae.bg могат да съдействат на Потребителя с осъществяване на контакт със Производителя ако Потребителя не е доволен от продуктите, доставка или иска да върне стоки закупени в Платформата www.babaznae.bg . Собствениците на Платформата www.babaznae.bg не носят отговорност за каквито и да било вреди, причинени на Потребителя във връзка с доставка, съдържанието, качество, годност, опаковка, нарушено здравословно състояние  от  доставката на Производителите. Собствениците на Платформата www.babaznae.bg не носят никаква материална отговорност към Потребителя понеже не получават плащания директно от него.

 1. СЪДЪРЖАНИЕ. ПУБЛИКУВАНЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИ

8.1. Като Потребител Вие имате право да публикуването на Платформата www.babaznae.bg информация и мнение за предлаганите продукти и Услуги. Вие носите пълната отговорност за всяка информация, материални или друго съдържание, което сте публикували и то става публикувано в Платформата. Съдържанието, което се публикувате, споделяте или показвате (включително чрез поставяне на снимки, ревюта на продукти и коментари) ще е видимо за всички останали Потребители на Услугите. С публикуването и споделянето на определено съдържание, Вие се съгласявате изрично, че това съдържание ще бъде достъпно свободно за всеки един останал Потребител. Собствениците на Платформата www.babaznae.bg си запазват право на корекции върху вашите публикации, мнения за предлаганите продукти и Услуги.

8.2. Препратките към външни сайтове и ресурси, предоставени от трети страни, са предоставени само за Ваша информация и улеснение. Ние нямаме контрол над съдържанието на тези сайтове, управлявани от трети страни и не поемаме отговорност за потенциални вреди и загуби, причинени от използването им. Нашите Услуги не е позволено да бъдат вграждани в други сайтове, нямате право да създавате линкове към друго, освен началната страница. Запазваме си правото да отнемем правата за препращане без предварително предупреждение.

8.3. Вие си запазвате всички права, включително права на авторство и интелектуална собственост, за всяко Съдържание, което сте публикували чрез Услугите. Чрез публикуването или представянето на Съдържание чрез Услугите, Вие предоставяте на собствениците на Платформата www.babaznae.bg неограничено и неизключително право да използва по всеки един начин в степента, позволена от приложимото право, съответното Съдържание. Вие се съгласявате, че правата по предходното изречение, включват правото на собствениците на Платформата www.babaznae.bg да предоставя съответното съдържание на трети страни, които си партнират с Платформата www.babaznae.bg.

8.4. С приемането на настоящите Общи условия, Вие изрично се съгласявате, че не Ви се дължи каквото и да е възнаграждение или обезщетение, било от собствениците на Платформата www.babaznae.bg или лице, на което собствениците на Платформата www.babaznae.bg е предоставила публикувано от Вас Съдържание, във връзка с използването на Съдържание, което е публикувано или разпространено чрез използването на Услугите.

 1. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ

9.1. Потребителите нямат право да използват Услугите:

(a) по начин, който нарушава приложимото национално или европейско право;

(b) за цели, които не са допустими съгласно настоящите Общи условия;

(c) по начин, който нарушава правата на трети лица, включително права на интелектуална собственост или поверителност на личните данни;

(d) за публикуване или разпространение на рекламни материали или да разпространяване на грешна или подвеждаща информация;

(e) за разпространение на информация, която нарушава добрите нрави или засяга или може да засегне доброто име на друг Потребител, Производител и собствениците на Платформата www.babaznae.bg ;

(f) за публикуване снимки или изображения на трети лица, без тяхното съгласие;

(g) за насърчаване незаконни или престъпни дейности;

(h) за получаване на достъп до части от Платформата, които не са предназначени за Потребители, сървърите, оборудването и/или компютърните системи на собствениците на Платформата www.babaznae.bg

(i) да вкарват вируси, вреден софтуер или malware, който съзнателно или несъзнателно уврежда или пречи на функционирането на Платформата www.babaznae.bg и предоставянето на услугите;

(j) да копират, променят или разпространяват Съдържанието, публикувано от други Потребители без тяхното съгласие;

9.2. Собствениците на Платформата www.babaznae.bg си запазва правото (но не е задължено) да премахва или откаже да публикува Съдържание, предоставено от Потребител. Собствениците на Платформата www.babaznae.bg също така, има право да преглежда, запазва и/или разкрива всяка информация, когато счете, че това е необходимо за: (I) за спазване на приложимото право или задължителен акт на съдебен или държавен орган; (II) за прилагането на настоящите Общи условия; (III) за установяване, предотвратяване или други действия срещу измами или проблеми със сигурността на съдържанието или технически проблеми; (IV) защита на собствеността и правата на собствениците на Платформата www.babaznae.bg.

 1. ПРОМОЦИИ И НАГРАДИ

10.1 Собствениците на Платформата www.babaznae.bg може, от време на време, да организира състезания или да предоставя промоции от свое име, от името на своите Партньори или от името на трети лица. Всички подобни инициативи ще бъдат предмет на отделни правила и условия, които ще бъдат предоставени изрично във връзка с провеждането на съответното състезание или промоция.

 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ПОВЕРИТЕЛНОСТ

11.1. Собствениците на Платформата www.babaznae.bg предприемат мерки за защита на личните данни на Потребителите съгласно Регламент (EC) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка c обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕO (GDРR) и Закона за защита на личните данни. Собствениците на Платформата www.babaznae.bg обработват личните данни на Потребителите на основание чл. 6, ал. 1, б. „б“ от GDРR – обработването e необходимо за изпълнение на договор, по ĸoйто субектът e страна или на основание чл. 6, ал. 1, б. „а“ от GDPR – на основание изрично предоставена от Ползвателя съгласие.

11.2. Собствениците на Платформата www.babaznae.bg e пyбликувал информацията относно личните данни, ĸoитo oбpaбoтвa и целите, за ĸoитo те се обработват, ĸaĸтo и цялата изиcĸyeмa информация съгласно Регламент (EC) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета oт 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във вpъзĸa c обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕO (GDРR) в Политиката за поверителност, която е неразделна част от Общите условия.

11.3. От съображения за сигурност за личните данни на Ползвателите, собствениците в платформата www.babaznae.bg ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията на покупката.

11.4. Собствениците на платформата www.babaznae.bg ще изпрати данните на Потребителя свързани с неговата покупка на Производителите като продукти, цена, доставка  и контакт  само на e-mail адрес. Всички Производители в Платформата www.babaznae.bg са подписали съгласие в договорните си отношения с собствениците на Платформата www.babaznae.bg за защита на личните данни на Потребителите съгласно Регламент (EC) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка c обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕO (GDРR) и Закона за защита на личните данни.

11.5. Собствениците на платформата www.babaznae.bg в платформата www.babaznae.bg има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Ползвателя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.

11.6. Πoлзвaтeлят ce съгласява, че Собствениците на платформата www.babaznae.bg може да му изпраща имейли и електронни съобщения относно предоставянето на услугата, подобряване на функционалностите, промоционални съобщения на ĸoнĸpeтния Πoлзвaтeл и други, свързани c изпълнението на договора.

11.7. Във всеки момент, собствениците на Платформата www.babaznae.bg имат право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

 1. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

12.1 Собствениците на Платформата www.babaznae.bg има право да изменя настоящите Общи условия, като в такъв случай обновената версия на условията ще бъде достъпна на Платформата.

13.2. Потребителя ще получите уведомление за всяко изменение в Общите условия на посочения от Вас имейл в момента на регистрацията на вашата покупка направена в Платформата www.babaznae.bg . Тези изменения ще влезнат в сила веднага след като Потребителя се съгласи с тях.

13.3. В случай че не приемете измененията на Общите условия, които са ви предложени от собствениците на Платформата www.babaznae.bg Вие  не можете да осъществите покупки чрез платформата  www.babaznae.bg .

 1. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ПРАВИЛА

14.1. Страните изричното се съгласяват, че електронните съобщения разменяни между тях е достатъчно да бъдат подписани с обикновен електронен подпис и не се налага използването на усъвършенстван електронен подпис или квалифициран електронен подпис.

14.2. Обявяване на която и да било разпоредба от настоящите общи условия за недействителна или неприложима, не засяга по никакъв начин действителността или приложимостта на останалите разпоредби.

14.3. Всички права на интелектуална собственост върху съдържанието на Платформата www.babaznae.bg, не само търговски наименования, търговски марки, лога, знаци, промишлен дизайн и произведения, защитени от авторско право, независимо дали регистрирани или не, остават единствено и изключително в собствениците на Платформата www.babaznae.bg. Настоящите Общи условия не следва да се тълкуват като прехвърляне или отдаване под лиценз на тези права. В случай на липса на предварително писмено съгласие на собствениците на Платформата www.babaznae.bg Потребителят може да използва съдържанието на Платформата единствено за лични цели и цели без търговски характер, и в съответствие с разпоредбите на настоящите Общи условия.

14.4. Настоящите Общи условия и всички Договори за покупко – продажба се подчиняват на българското законодателство. Всички спорове, възникнали от или във връзка с настоящите Общи условия или който и да било Договор за покупко – продажба се разрешават от компетентните български съдилища.

14.5. Настоящите Общи условия влизат в сила на 01 Юни 2022 г.