Skip to main content

Вземи цялата си поръчка от точка (Кошер Банкя) - “Пазар на производителя”, гр. Банкя, всяка събота от 11.00 ч. до 14.00 ч.

Поръчайте
ДИРЕКТНО ОТ БЪЛГАРСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ
чрез платформата "Баба знае"

виж производители